Skip to content
Ooy

Ooy

lokatie

samenvatting: 

Status
- Ooy is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar.
- De buurtschap Ooy heeft, ondanks haar grootte, geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Ooy 'in' Zevenaar.
- De status van de plaats is - evenals de spelling, zie bij Naam - niet eenduidig. Doorgaans wordt zij als buurtschap betiteld, maar er is bijvoorbeeld ook sprake van een Dorpsraad.
- Niet te verwarren met het dorp Ooij in de gemeente Ubbergen.

Naam
Spelling
Op de plaatsnaamborden ter plekke (en bijvorbeeld ook in de Dorpsvisie) staat Ooy, dus wij gaan ervan uit dat dat de correcte spelling is. De naam wordt echter niet consequent gespeld: zij wordt door diverse instanties ook als Ooij gespeld. Kennelijk is dat een verouderde spelling.

Ligging
De buurtschap Ooy ligt direct Z van Zevenaar, W van Oud-Zevenaar.

Statistische gegevens
- In 1840 omvatte de buurtschap Ooy 117 huizen met 728 inwoners.
- Tegenwoordig heeft Ooy ca. 600 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Geschiedenis
Eeuwenlang beperkte de bewoning in Ooy zich tot de omgeving van de Slenterweg en wat huizen aan de Rosandeweg en de Pannerdenseweg. Pas vanaf de 18e eeuw komen er huizen bij aan andere straten, zoals de Ooijselandweg, de Heilige Huisjes en de Zuiderlaan.

Recente ontwikkelingen
Dorpsvisie
De Dorpsvisie Ooy 2010 (pdf) schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor de buurtschap in de komende jaren.

Bezienswaardigheden
Gemeentelijke monumenten
Naast de Panoven als enige rijksmonument in Ooy (zie bij Musea) staan op de gemeentelijke Monumentenlijst nog diverse panden die karakteristiek zijn en historisch en cultuurhistorisch van belang zijn voor het gebied Ooy. Het betreft de panden:
- Zuiderlaan 35, 37-39 (bouwperiode 1890-1920).
- Slenterweg 11 (bouwjaar 1877) en Slenterweg 15 (bouwperiode 1770-1790). Deze twee boerderijen liggen met hun bedrijfsgedeelte naar de weg en met de voorgevels, die nog echt authentiek zijn, aan de veldzijde.
- Slenterweg 27 (bouwjaar 1898) is een voormalige school met hoofdonderwijzerswoning. Tot 1955 lagere school en daarna tot 1972 lagere land- en tuinbouwschool. Deze laatste onderwijsvorm geeft duidelijk de betekenis van land- en tuinbouw in Ooy aan tot ver in de 20ste eeuw.
- Pannerdenseweg 16a, boerderij op enige verhoging.

Waaien of wielen
Naast de bouwkundige monumenten heeft Ooy ook enkele Waaien of Wielen, die de dijkdoorbraken aangeven die de Ooyse gemeenschap in de loop der eeuwen heeft getroffen. De bekendste en grootste is de Breuly, ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1432. Daarnaast is er nog de Ezelswaai, achter Slenterweg 18, ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1770, die nu bijna geheel is dichtgegroeid.

Kerkpad
Ook kent Ooy nog een oud Kerkpad. Dit voetpad loopt van de Ooyselandweg, tussen de panden nr. 3 en 7, in de richting van de Zuiderlaan en komt uit op de uitweg van het pand Zuiderlaan 57 naar de Zuiderlaan. Het pad is een gedeelte van het Pannerdensvoetpad dat, vóór de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Emmerich, liep van de Kerkpoort (Kerkstraat) naar de Pannerdenseweg. Het kruiste achtereenvolgens de Zuiderlaan-Ooyselandweg-Slenterweg en Rosandeweg (een deel wordt nu nog als voetpad gebruikt).

Bakhuis
- Vroeger hadden de meeste boerderijen een eigen bakhuis. In Ooy staat nog één bakhuis en wel aan de Heilige Huisjes. Het bakhuis is in 2010 gerestaureerd.

Musea
- Baksteenmuseum en Dakpanmuseum De Panoven.

Links
- Dorpsraad Ooij.

Ooy (buurtschap van Zevenaar) wordt zo gespeld op de plaatsnaamborden, dus wij gaan ervan uit dat dat de correcte spelling is, hoewel de naam door diverse instanties ook als Ooij wordt gespeld.

Kenmerken (classificatie)

Type object: 
plaats
Type plaats: 
Buurtschap
Gemeente: 
Zevenaar
Streek: 
Liemers
Provincie: 
Gelderland
Erkende woonplaats: 
Nee
0