Skip to content
Mariënberg » Natuur en recreatie » Mölnmarsch

Mölnmarsch

Plaatsnaam: 
Type: 
Natuurgebied
Beschrijving: 

In augustus 2008 is het project de Mölnmarsch bij Mariënberg opgeleverd. Een 70 ha. groot gebied met een nieuw gegraven meander die de Vecht 2 km langer maakt. Voor het project moesten enkele boeren verhuizen. Het waterschap roemt de samenwerking om dit project in korte tijd te realiseren. De moed van de voormalige grondeigenaren om iets nieuws te starten werd gesymboliseerd door een plakkaat in het gebied met daarin de handafdrukken van 6 boeren.

Behalve met het waterschap en de provincie, de gemeente Hardenberg en Staatsbosbeheer, DLG en stichting Vitaal Platteland Hardenberg was vooral de samenwerking met de streek en met de boeren in en rond de Mölnmarsch van doorslaggevend belang.

Mölnmarsch
Het gebied de Mölnmarsch is zo’n 70 ha. groot, de nieuw gegraven meander maakt de Vecht 2 km langer. Er is 200.000 m³ zand afgegraven dat o.a. is verwerkt in de uitkijkheuvel die de naam "Waterschapsheuvel” heeft gekregen. Door het gebied loopt een fietspad met een nieuwe fietsbrug over de nieuwe meander. De duikers trekker veel belangstelling als ook de nieuwe vistrap die goed zichtbaar is vanaf de weg. De stuw bij Diffelen grenst aan het gebied. En aan de noordkant meandert de Vecht eenvoudig verder door het struingebied van de Uilenkamp. Uniek is het ooibos midden in de Mölnmarsch, dat alleen hier langs de Vecht mogelijk is. Het ooibos is het thuis van de zwarte ooievaar, deze vogel is vorig jaar al gezien in het gebied van Velt en Vecht.

Ruimte voor de Vecht
Naast natuur en landbouw heeft de Mölnmarsch nog 2 belangrijke aspecten: de belevingswaarde, de Vecht wordt weer zichtbaar en het is een bergingsgebied voor de veiligheid. Als er veel water is, kan de Mölnmarsch onder water lopen en zo het water langer vasthouden om stroomafwaarts problemen te voorkomen. De Mölnmarsch maakt zo onderdeel uit van de Vechtvisie en creëert hiermee ruimte voor de Vecht. (bron: Waterschap Velt en Vecht, 1-9-2008)

0