Skip to content
IJsselstein » Natuur en recreatie » IJsselbos

IJsselbos

Plaatsnaam: 
Type: 
Natuur- en recreatiegebied
Beschrijving: 

Ondanks de ingeklemde ligging tussen de snelweg A2 en de woonwijken van Nieuwegein kunt u het IJsselbos*1 beleven als een oase van rust. Het circa 19 hectare grote terrein is aangelegd in het kader van de Ruilverkaveling Lopikerwaard en behoort tot het rivierengebied. In dit gebied ontstaat langzaam een natuurlijk gevarieerd bos door uitzaaiing en opslag van bomen en struiken. In het midden van het bos is een plas gegraven. U kunt hier bijzondere plantensoorten aantreffen zoals de brede wespenorchis en de voor de Lopikerwaard unieke distelbremraap. In het IJsselbos, dat vrij toegankelijk is, is een Natuurpadroute uitgezet. Bij het begin van deze route stuit u vanzelf op de markante en qua architectuur voor Nederland unieke watertoren. (713)

*1 Het IJsselbos ligt weliswaar op grondgebied van de gemeente Nieuwegein, maar omdat dit gebied nog t/m 1988 onder de gemeente IJsselstein viel en dit bos als een soort enclave oostelijk van de A2 wél in de Lopikerwaard ligt, hebben wij het hier bij IJsselstein (waar het ook tegenaan ligt) beschreven. Het IJsselbos ligt tussen de A2 en de Kromme IJssel, westelijk van de watertoren die u vanaf de A2 kunt zien liggen. U hebt een goede plattegrond nodig om (de weg naar) het bos te kunnen vinden!

Brede wespenorchis, Epipactis helleborine
0