Skip to content
Heerde » Natuur en recreatie » Landgoed Bonenburg

Landgoed Bonenburg

Plaatsnaam: 
Type: 
Landgoed
Beschrijving: 

Huize Bonenburg (vroeger ook Boonenburg) is een oude havezathe, in 1860 verbouwd tot herenhuis.

Klaas de Ruiter is eigenaar van het ZO van Heerde gelegen landgoed Bonenburg. Na verwerving van dit landgoed heeft De Ruiter het grondgebied gestaag uitgebreid en ingericht met natuur, bos, fruitbomen en bijzondere gelegde meidoornhagen. Sinds 2000 is het een onderdeel van de ecologische verbindingszone De Grift. Voor de inrichting heeft De Ruiter eind 2007 de Gouden Mispel toegekend gekregen van de Vereniging Cultuurlandschap.

De provincie Gelderland stimuleert natuuraanleg door particulieren en bood daarom in 2006 delen van het nieuw te ontwikkelen natuurgebied Vemderbroek te koop aan. De Ruiter zag in dit aanbod een kans het landgoed verder uit te breiden tot een samenhangend geheel. Inmiddels is het landgoed circa 80 hectare groot en draagt het bij aan de Gelderse ecologische verbindingszone. Bovendien wil De Ruiter op het landgoed een zorgleef- en werkgemeenschap onderbrengen.

De Ruiter: “Door samen met diverse partijen de regie te nemen over de inrichting van het gebied rondom het oorspronkelijke landgoed, voorkomen we dat het landschap verrommelt. In respectvol overleg sturen we aan op landschappelijke kwaliteit. De deskundigheid van iedere partij is daarbij van toegevoegde waarde.”

Het landgoed is toegankelijk voor wandelaars en kan op termijn worden aangesloten op het fietsknooppuntennetwerk. Bij de zorgvoorziening kan een theeschenkerij komen en een verkooppunt van biologisch-dynamisch geteelde groenten. De Ruiter: “Het is goed dat dit unieke natuurgebied openbaar is. Ik reken op een wisselwerking. Als de natuur zorgvuldig is aangelegd én is ingebed in de maatschappij, zullen gebruikers en bezoekers zuinig zijn op deze plek.” (bron: Nationaal Groenfonds, 15-1-2009)

Speelmans Bos
Vroeger werd het Speelmans Bos op landgoed Bonenburg gebruikt als hakhoutbos van de inlandse eik. Langs de gebogen paden stonden hoge eikenbomen. Dit beeld wil Geldersch Landschap weer op het landgoed terugbrengen. Hiertoe is in 2012 het laatste gedeelte Japanse lariksbos weggehaald. De padenstructuur op het landgoed blijft onveranderd.

0