Skip to content
Gelderland » Natuur en recreatie » Waal

Waal

Plaatsnaam: 
Type: 
Waterloop
Beschrijving: 

De Waal is de grootste en breedste rivier van Nederland. Hij wordt gevoed door de Bovenrijn die bij Lobith ons land binnenkomt en gaat na circa 80 km over in de Merwede, op de plaats waar vroeger de Maas in de Waal uitmondde ter hoogte van Slot Loevestein. Bij het Pannerdensch Kanaal vertakt de Rijn zich in de Waal en Neder-Rijn.

De Waal krijgt zijn water vooral uit regenwater, maar in voorjaar en zomer neemt het aandeel smeltwater toe. Dit smeltwater zorgt ervoor dat de rivier ook in de (na)zomer bevaarbaar is. Bij lage Rijnafvoer (< 2000 m3/sec) zorgt de stuw bij Driel, in de Neder-Rijn, er voor dat het water over de Waal (80%) en de IJssel (20%) wordt verdeeld. Stuwen zijn daarom in de Waal niet nodig. Bij toenemende afvoer wordt de stuw van Driel gestreken en verandert de afvoerverdeling. De Waal ontvangt dan 67% van de Rijnafvoer.

De Waal is gemiddeld 350 à 400 meter breed. Langs een groot deel van de Waal is de kenmerkende opbouw van het riviersysteem, uiterwaard – dijk - bebouwde oeverwal - open komgebied, duidelijk herkenbaar. In het lengteprofiel kent de Waal een grote variatie. In het eerste gedeelte tot aan Nijmegen stroomt zij in brede meanders, met aan weerszijden uitgestrekte uiterwaarden die een winterbed vormen van 2 à 3 kilometer breed. Daarna volgt een licht slingerend stuk met smallere uiterwaarden, maar binnendijks liggen wel brede oeverwallen. Voorbij Tiel wordt de rivier weer bochtiger, de uiterwaarden breder en zijn de binnendijkse oeverwallen smaller. Bij Heerewaarden naderen Waal en Maas elkaar. Na Zaltbommel wordt het getij merkbaar, worden de oeverwallen nog smaller en het landschap opener. De sterk kronkelende dijken (ook in de relatief rechte trajecten) scharen regelmatig aan de rivier wat leidt tot bijzondere uitzichten. Het winterbed is hier gemiddeld 1 à 1,5 kilometer breed.

Recente ontwikkelingen
Waalweelde
De Waal is een doorgaande scheepvaartroute, een prachtige rivier met gevarieerde natuur en landschappen, een locatie voor landbouw en andere economische bedrijvigheid. De Waal is ons heel wat waard. De Waal is van ons allemaal. Laten we zorgvuldig omgaan met ons kostbare bezit. Laten we dat nú doen en straks. En laten we dat samen doen. Daarom is de Visie WaalWeelde opgesteld: een toekomstbeeld van de Waal, met concrete voorstellen voor projecten die het ideaal helpen realiseren. Wat WaalWeelde zo bijzonder maakt, is zijn samenhang. Het is geen lijst met losse projecten, maar een doordachte aanpak van alles wat met de rivier te maken heeft. Elk project en elk onderdeel dient het hogere doel: de Waal en haar oevers mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker maken. Tot in lengte van jaren, over een lengte van tachtig kilometer, van de Duitse grens tot Loevestein. De samenhang van WaalWeelde is vooral te danken aan samenwerking. Samenwerking tussen wat we noemen De 4 B’s: Burgers, Beambten, Bestuurders en Bedrijfsleven. In WaalWeelde werken heel veel organisaties en partijen samen: de provincie Gelderland, 15 Waalgemeenten (Millingen aan de Rijn, Rijnwaarden, Lingewaard, Ubbergen, Nijmegen, Beuningen, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Druten, Tiel, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel, Neerijnen en Lingewaal) waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, DLG, de ministeries van LNV, VROM en V&W, belangenorganisaties, bedrijven en omwonenden. Voor nadere informatie zie de site Waalweelde.

Links
- Rapport Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal (pdf) (2009).
- Site met ca. 100 informatieve filmpjes over cultuurhistorie, natuur en landschap in en rond de Waal.

0

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Use <bib>...</bib> to insert automatically numbered references.
  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr> <img> <span>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden