Skip to content
Dedemsvaart » Natuur en recreatie » Landgoed Kruidhof

Landgoed Kruidhof

Plaatsnaam: 
Type: 
Landgoed
Beschrijving: 

Status en ligging
Landgoed Kruidhof ligt in de buurtschap Noord-Stegeren, N van Dedemsvaart.

Recente ontwikkelingen
Op landgoed Kruidhof is een ruime natuurtuin van 1,5 hectare gerealiseerd, geïnspireerd op het nabijgelegen Reestdallandschap. Ook is 11 hectare aangrenzende agrarische grond aangekocht. Hiervoor heeft men een inrichtingsplan laten ontwikkelen. In het plan hebben vooral water, ecologie, landschap en recreatief medegebruik een belangrijke functie. De bedoeling is om een groot deel als plas-drasgebied aan te leggen, waar steltlopers, snippen, weidevogels, amfibieën en diverse kwelgerelateerde planten goed gedijen.

Delen van het landgoed, dat in particulier eigendom is, zijn sinds kort opengesteld en ingericht met infoborden, zitbanken en fiets- en wandelpaden voor het publiek. De watergangen krijgen een natuurlijker oever, waardoor plas- en draszones aangelegd kunnen worden. Hierdoor vernatten de landschappen. Dit komt de flora en fauna ten goede. Hierdoor is ook op kleine schaal waterberging mogelijk.

Het plan biedt het waterschap de mogelijkheid om werk met werk te realiseren. De vrijgekomen grond bij de inrichting van het landgoed wordt gebruikt om de Drentse Wijk in Noord-Stegeren over een lengte van 225 meter te verontdiepen en te versmallen. Door die versmalling wordt de wegberm verbreed, zodat de verkeersveiligheid beter wordt. Door deze maatregel wordt verdroging van ongeveer 12 hectare Reestdal tegen gegaan.

Om maximaal gebruik te maken van de berging is ook een stuw in het plan Dedemsvaart verplaatst. Een ander waterschapsdoel, recreatief medegebruik van watergangen, wordt hierdoor ook bereikt.
(bron: Waterschap Reest & Wieden, 9-2-2009)

0