Hoofdmenu

Menameradiel

Gemeente
Menameradiel
Fryslân

menameradiel_gemeentebord_kopie.jpg

In 2011 is de gemeentenaam Menaldumadeel verfriest naar Menameradiel. Deze borden zijn vooruitlopend daarop in 2009 al geplaatst.
In 2011 is de gemeentenaam Menaldumadeel verfriest naar Menameradiel. Deze borden zijn vooruitlopend daarop in 2009 al geplaatst.

berltsum_nl_naam_bovenaan.jpg

In de gemeente Menaldumadeel stond de Nederlandse naam bovenaan, de Friese eronder. V/a 2010 wordt dat andersom, maar pas als de borden aan vervanging toe zijn. Vasndaar hier nog de NL spelling bovenaan.
In de gemeente Menaldumadeel stond de Nederlandse naam bovenaan, de Friese eronder. V/a 2010 wordt dat andersom, maar pas als de borden aan vervanging toe zijn. Vasndaar hier nog de NL spelling bovenaan.

berltsum_fr_naam_bovenaan.jpg

In de gemeente Menameradiel komt de Friese naam bovenaan, de Nederlandse eronder. Overigens worden uit kostenoverwegingen de borden pas vervangen als ze aan vervanging toe zijn.
In de gemeente Menameradiel komt de Friese naam bovenaan, de Nederlandse eronder. Overigens worden uit kostenoverwegingen de borden pas vervangen als ze aan vervanging toe zijn.

FR gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns
gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Menameradiel

Overnachten
- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Menameradiel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Menameradiel.

Status
- Menameradiel is een gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats is Menaam.

- Wapen van de gemeente Menameradiel.

- De gemeente Menameradiel omvat de dorpen Bitgum, Bitgummole, Berltsum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier en de buurtschappen Kleaster-Anjum en Ritsumasyl.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Menameradiel.

- De gemeente Menameradiel gaat in 2018 fuseren met de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en een deel van de gemeente Littenseradiel tot 1 nieuwe gemeente. De naam van deze gemeente wordt medio december 2015 bekend.

Naam
Naamgeving gemeente en kernen
In april 2009 heeft de gemeenteraad van Menaldumadeel besloten om de plaatsnamen in de gemeente per 1-1-2010 officieel Friestalig te maken, en de gemeentenaam per 1-1-2011. Menameradiel dus. De plaatsnaamborden worden niet gelijk vervangen. Dat gebeurt pas als ze aan vervanging toe zijn. De Friestalige naam komt dan bovenaan te staan, de Nederlandstalige naam onderaan.

- Krantenartikel over wijziging gemeentenaam en plaatsnamen in de gemeente Menaldumadeel.

Natuur en recreatie
- De Cultuurhistorische fietsroute door de gemeente Menameradiel is 45 km lang, evt. in te korten tot 38 km.

Links
- Officiële site van de gemeente Menameradiel.

Reactie toevoegen