Hoofdmenu

Menameradiel

Gemeente
Menameradiel
Fryslân

FR gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns
gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Menameradiel

Status
- Menameradiel (vroeger Menaldumadeel) is een gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats is Menaam.
- Wapen van de gemeente Menameradiel.
- De gemeente Menameradiel omvat de dorpen Bitgum, Bitgummole, Berltsum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier en de buurtschappen Kleaster-Anjum en Ritsumasyl.
- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Menameradiel.

Naam
Naamgeving gemeente en de kernen
In april 2009 heeft de gemeenteraad van Menaldumadeel besloten om de plaatsnamen in de gemeente per 1-1-2010 officieel Friestalig te maken, en de gemeentenaam per 1-1-2011. Menameradiel dus. De plaatsnaamborden worden niet gelijk vervangen. Dat gebeurt pas als ze aan vervanging toe zijn. De Friestalige naam komt dan bovenaan te staan, de Nederlandstalige naam onderaan.
- Krantenartikel over wijziging gemeentenaam en plaatsnamen in de gemeente Menaldumadeel.

Reactie toevoegen