Skip to content
Menameradiel

Menameradiel

lokatie

samenvatting: 

Status
- Menameradiel (vroeger Menaldumadeel) is een gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats is Menaam.
- Wapen van de gemeente Menameradiel.
- De gemeente Menameradiel omvat de dorpen Bitgum, Bitgummole, Berltsum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier en de buurtschappen Kleaster-Anjum en Ritsumasyl.
- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Menameradiel.

Naam
Naamgeving gemeente en de kernen
In april 2009 heeft de gemeenteraad van Menaldumadeel besloten om de plaatsnamen in de gemeente per 1-1-2010 officieel Friestalig te maken, en de gemeentenaam per 1-1-2011. Menameradiel dus. De plaatsnaamborden worden niet gelijk vervangen. Dat gebeurt pas als ze aan vervanging toe zijn. De Friestalige naam komt dan bovenaan te staan, de Nederlandstalige naam onderaan.
- Krantenartikel over wijziging gemeentenaam en plaatsnamen in de gemeente Menaldumadeel.

plattegrond: 
Gemeente Menaldumadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Kenmerken (classificatie)

Type object: 
gemeente
Gemeente: 
Menameradiel
Gemeentecode CBS: 
0083
Provincie: 
Friesland

Kenmerken (numeriek)

Aantal huizen 1840: 
992
aantal inwoners 1840: 
7.372
Ca. aantal huizen nu: 
6.000
Oppervlakte in km2: 
69km2
Ca. aantal inwoners nu: 
14.000
Bevolkingsdichtheid: 
200 inwoners per km2
0