Hoofdmenu

Huissen

Plaats
Stad
Lingewaard
BetuweOverbetuwe
Gelderland

GL gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper
gemeente Huissen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Huissen

Overnachten
- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Huissen.

Literatuur
- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Huissen (online te bestellen).

Status
- Huissen is een stad in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Huissen.

- Huissen omvat, naast de stad zelf, de wijk Het Zand (die in de provincie-atlas Gelderland (1) nog als aparte plaats wordt betiteld) als glastuinbouw-kern in het zuiden. In de atlas heet het Het Zand, diverse lokale instanties noemen zich 't Zand en de kern wordt ook wel Huissen-Zand genoemd (getuige o.a. de naam van het Gemeenschapscentrum). Deze voormalige buurtschap werd een dorp door de bouw van de RK Martelaren van Gorcumkerk in 1926. Nu is het geografisch gezien een wijk van Huissen want binnen de bebouwde kom van die stad gelegen. Maar de kern wordt soms nog altijd als buurtschap betiteld. Verder vallen onder Huissen nog de buurtschap Hoeve in het zuidwesten, buurtschap / bedrijventerrein Looveer in het oosten en industrieterrein Pannenhuis met veiling in het zuiden. Agropark Bergerden aan de andere kant van de N839 valt onder Bemmel, evenals de buurtschap Bergerden die aan het zuidwesten van Huissen grenst. De wijk Zilverkamp in het noorden is ontstaan in de jaren zeventig van de 20e eeuw.

Naam
Uitspraak
(ook in het Nederlands!) Huussen, in het Zuid-Gelderse dialect Huusse.
Oudere schrijfwijzen
850-865 kopie 1170-1175 Huosnin, ca. 1200? in Hvosne, 1294-1295 de Husen, 1395-1396 Huesen, 1883 Huisen.
Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Het in 814-815 kopie 1170-1175 genoemde in Hosenheim 'woonplaats van de persoon Hoso' is niet te identificeren met Huissen. (2)

Ligging
Huissen ligt Z van Arnhem, NO van Bemmel en Elst, ZW van Westervoort en Duiven, in de streek Overbetuwe (niet te verwarren met de nabijgelegen gemeente Overbetuwe), dat het oostelijke gedeelte behelst van de streek Betuwe. In het oosten grenst Huissen aan de Nederrijn.

Statistische gegevens
- In 1840 had de gemeente Huissen 470 huizen met 2.962 inwoners, verdeeld in stad Huissen 193/1.263 met de buurtschappen Malburgen (in 1967 overgegaan naar de gemeente Arnhem en nu een wijk in Arnhem-Zuid) 18/117, Ambt Huissen 203/1.272 en Schependom 56/310.

- Tegenwoordig heeft de stad Huissen ca. 7.000 huizen met ca. 18.000 inwoners.

Geschiedenis
Huissen heeft rond 1314 stadsrechten gekregen. Pas in 1816 kwam het definitief bij Nederland en daarmee Gelderland. Voorheen behoorde het door de eeuwen heen tot diverse staten (Kleef, Brandenburg en Pruisen) in het gebied dat tegenwoordig Duitsland heet. Als gevolg van bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, onder meer tijdens de Slag om Arnhem, zijn er weinig historische panden bewaard gebleven.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Huissen, kunt u terecht bij de volgende instanties en literatuur:
- Historische Kring Huessen.

- T.g.v. 700 jaar stad Huissen is in 2014 het kaartenboek Huissen op de kaart verschenen (uitg. Historische Kring Huessen) met 39 kaarten uit de periode van 1586 tot en met 1818. De kaarten zijn voorzien van een toelichting.

- Kinderboeken over de geschiedenis van Huissen door Femke van Ottele.

- Stadsmuseum Hof van Hessen.

- De tuinbouw in Huissen kent een rijke historie. De druiven- en de tabaksteelt waren heel belangrijk. Op het hoogtepunt stonden ca. 300 druivenkassen in Huissen. Hierdoor ontstond een zeer karakteristiek agrarisch landschap. Door intensivering, schaalvergroting, vernieuwing, woningbouw etc. gaat het karakteristieke kleinschalige glastuinbouwgebeid, met zijn specifieke kassen rond het gebied Huissen - Angeren steeds meer verloren. De geschiedenis van dit bijzondere tuinbouwgebied en van de tuinders in dit gebied is steeds minder zichtbaar. Rond de Bloemstraat, een gebied dat van oudsher deze tuinbouwbestemming had, is een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Midden in dit gebied bevindt zich het monumentale tuinderscomplex “Mea Vota” waar nog steeds druiven geteeld worden. Op dit complex bevinden zich nog een aantal originele druivenkassen die de status van gemeentelijk monument hebben. De bij het complex behorende woning en schuur hebben eveneens de status van gemeentelijk monument. Het gehele complex vormt een bijzonder gaaf ensemble wat in het gehele gebied nagenoeg niet meer voorkomt en voor tuinbouwhistorie in dit gebied zeker behouden zou moeten blijven. Vandaar dat het geheel is ingericht als Tuinbouwmuseum De Hofstééj.

Recente ontwikkelingen
- Om de komende jaren verantwoord te kunnen omgaan met de ruimtelijke ontwikkelingen die Huissen nog te wachten staan, zijn in 2013 de rapporten Binnenstad Huissen en Herbestemmings- en Transformatiekader Huissen opgesteld.

Bezienswaardigheden
- Huissen heeft 9 rijksmonumenten.

- Huissen heeft 28 gemeentelijke monumenten.

- De RK kerk Heilige Martelaren van Gorcum in Het Zand is in 2015 aan de eredienst onttrokken (evenals de kerken in Angeren, Doornenburg en Gendt). Een nieuwe bestemming is nog niet bekend.

- Het oudste deel van 't Huis Binnenveld (Huismanstraat 27) dateert uit de 16e eeuw.

- Het Stadhues-Comité zet zich in om het voormalige zusterklooster en stadhuis, een gemeentelijk monument, te herbestemmen tot een sociaal en cultureel centrum. Anno 2014 lijkt dat er wel van te gaan komen.

- Mariakapellen.

- Gevelstenen in Huissen.

Evenementen
- Huissen heeft in 2014 het 700-jarig bestaan als stad gevierd. Op de site Huissen 700 kunt u zien wat er gedurende dat jaar aan evenementen rond dit thema is georganiseerd.

Landschap, natuur en recreatie
- In 2010 en 2011 is in het NW van Huissen het Zeegbos aangelegd. Het Zeegbos verbindt de Huissense wijk Loovelden met het Arnhemse Rijkerswoerd. Het Zeegbos heeft een oppervlakte van 10 hectare waarvan 6 hectare bos. Verder is er 1,5 kilometer aan fiets- en wandelpaden aangelegd.

- Uiterwaardengebied de Huissense Waarden, gelegen O van Huissen, N van Angeren, wordt de komende jaren heringericht. Het project combineert combineert zandwinning, rivierkundige doelen, natuurontwikkeling en het behoud van voldoende foerageer- en rustgebieden voor grasetende watervogels.

Links
- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Huissen alg.

Reactie toevoegen