Skip to content
De laatste Stuiver

De laatste Stuiver

lokatie

samenvatting: 

Status
- De laatste Stuiver is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.
- De buurtschap De laatste Stuiver valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Buitenpost.
- Buurtschap De laatste Stuiver heeft witte plaatsnaamborden (met de NL spelling bovenaan en de FR spelling eronder) en ligt dus buiten de bebouwde kom. Overigens staat er een spelfoutje op de plaatsnaamborden; de l hoort met een hoofdletter. De plaatsnaam staat ook nog op de gevels van 2 panden in de buurtschap. De brug waar de provincialeweg over de Stroobossertrekvaart gaat, heet tegenwoordig ook Léste Stuver. Vroeger heette deze brug de Steenharstertil, naar de nabijgelegen boerderij Steenharst.
- Buurtschap De laatste Stuiver komt ten onrechte niet meer als plaatsnaam voor in de Topografische atlas Friesland(1). Ook op Google Maps (zie boven) wordt de buurtschap niet vermeld.
- Toch heeft de buurtschap recentelijk landelijke bekendheid gekregen. Het bekende NCRV-programma Man bijt Hond heeft in het seizoen 2013-2014 namelijk als titel ´Van De laatste Stuiver naar Schuddebeurs´.

Naam
In het Fries
De léste Stuver. Wordt lokaal ook wel kortweg De Stuver genoemd.
Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de gelijknamige herberg die hier vroeger heeft getaan.
Naamsverklaring
De Stroobossertrekvaart, van Dokkum naar Gerkesklooster-Stroobos, is in 1654-1656 gegraven in opdracht van Dokkum. De stad wilde een betere vaarverbinding met Groningen om zo aantrekkelijker te worden voor handelsverkeer over het water. Door de hoge aanlegkosten ging de stad er echter failliet aan. Schuldeisers namen de vaart over en plaatsten er 4 tolhuizen om de kosten eruit te halen. Vanuit Dokkum gezien stond het laatste tolhuis, waar men kennelijk telkens een stuiver moest betalen, bij herberg De Laatste Stuiver. Dit verklaart dus de naam van deze herberg en van de buurtschap, waar deze naam op is overgegaan. Medio 19e eeuw heeft de herberg ook nog De Eerste Stuiver geheten. Een naam die net zo legitiem was. Immers vanuit Stroobos gezien was het het éérste tolhuis waar betaald moest worden. Vergelijkbaar met de 2 namen van de vaart (zie hieronder bij Ligging).

Ligging
- De laatste Stuiver ligt NO van Buitenpost, rond het sinds kort doodlopende deel van de Trekweg, gelegen tussen provincialeweg Oost (N355) in het N en de spoorlijn in het Z. Het streekje rond de provincialeweg alhier wordt door de Buitenposters 'het Oost' genoemd. Voor hen ligt De Laatste Stuiver dan ook 'in het Oost'.
- De buurtschap ligt aan de vaart die twee namen heeft, nl. Stroobossertrekvaart als je het vanuit Dokkums perspectief bekijkt (= de vaart van Dokkum naar Stroobos) en Dokkumertrekvaart als je het vanuit Stroobosser perspectief bekijkt (= de vaart van Stroobos naar Dokkum). De vaart komt 2 km Z van de buurtschap uit in het Prinses Margrietkanaal, dat O van Stroobos op Gronings gebied overgaat in het Van Starkenborghkanaal.

Statistische gegevens
- In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap De laatste Stuiver niet apart vermeld.
- Tegenwoordig omvat De laatste Stuiver een 4-tal panden.

Geschiedenis
Buurtschap De laatste Stuiver is, zoals hiervoor reeds beschreven, gegroeid rond de herberg en het tolhuis aan de Stroobossertrekvaart. Opmerkelijk is dat hier door de strategische ligging van de buurtschap op twee manieren tol moest worden betaald; niet alleen door schepen die door de vaart trokken, maar ook door het wegverkeer dat over de rijksstraatweg, die hier de vaart kruist, van Leeuwarden naar Groningen v.v. trok (de huidige N355). Beide tollen zijn begin 20e eeuw afgeschaft. In de buurtschap hebben ook nog spoorwegwachters gewoond. Zij moesten de spoorbrug van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen over de Stroobossertrekvaart bedienen. Nadere informatie over de geschiedenis van buurtschap De Laatste Stuiver.

  1. 1. Topografische Atlas Friesland,
    ANWB
    , (2004)
Buurtschap De laatste Stuiver omvat slechts 4 panden maar heeft een rijke geschiedenis
Buurtschap de Laatse Stuiver aan de Stroobossertrekvaart.
Huis in het buurtschap De Laatste Stuiver.
De Stoobossertrekvaart bij het buurtschap De Laatste Stuiver

Kenmerken (classificatie)

Type object: 
plaats
Type plaats: 
Buurtschap
Gemeente: 
Achtkarspelen
Provincie: 
Friesland
Erkende woonplaats: 
Nee
0