Skip to content
Schimmert » Bezienswaardigheid » St. Remigiuskerk

St. Remigiuskerk

Plaatsnaam: 
Schimmert
Beschrijving: 

We weten dat voorafgaand aan de huidige neogotische St. Remigiuskerk (Hoofdstraat 86) en haar voorgangers, in Schimmert een kapel toegewijd aan H. Catharina heeft gestaan. In 1583 zijn namelijk door de bisschop van Roermond goederen aan deze kapel geschonken. Vervolgens vinden we in 1716 gegevens over de restauratie van de toenmalige kerk. In 1832 verrijst een nieuwe kerk. Een waterstaatskerk. De kwaliteit van deze kerk is bijzonder slecht en vertoont al snel mankementen. Aan het einde van 19e eeuw groeit de bevolking van Schimmert aanmerkelijk waardoor de kerk te klein wordt. Ook komen er steeds meer mankementen aan de kerk. Daarom vat het kerkbestuur in 1909 het plan op om een nieuwe kerk te bouwen.

Door allerlei tegenslagen* is de kerk pas gerealiseerd in 1926, naar ontwerp van architect Joseph Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers). De toenmalige burgerlijke gemeente wilde er toch wel graag een toren bij en heeft daarom de kosten daarvan voor haar rekening genomen.
* Waar u meer over kunt lezen op de site van de parochie, zie onderaan bij Links.

De nieuwe kerk zou voor een groot deel op het oude kerkhof komen te staan. De mensen hebben toen toestemming moeten verlenen voor het verplaatsen van de stoffelijke resten naar het nieuwe kerkhof. Een deel van de stoffelijke resten is blijven liggen. Aldus kan men zeggen dat de kerk letterlijk en figuurlijk werd en wordt gedragen door de inwoners van Schimmert.

In 1924 is met de bouw begonnen. Bij de bouw van zulk een gebouw kwamen de nodige handen kijken. Handen in de vorm van vele inwoners die grond, mergel of andere zaken transporteerden met kar en paard. Handen in de vorm van hand- en spandiensten. En dat natuurlijk Pro Deo. Handen in de vorm van vaklieden: timmermannen, metselaars, blokbewerkers, steenkappers enz. De kerk is in 1926 voltooid en van binnen aangekleed met spullen uit de oude kerk, o.a. beelden, godslamp, kruisweg, doopvont, hoofdaltaar en de altaren van Maria en St. Remigius. Nieuw waren de altaren van St. Joseph en St. Gerardus, de preekstoel, het triomfkruis en een derde luidklok. (bron: Sint Remigius Parochie)

De St. Remigiuskerk is een gigant die doet vermoeden dat de architect persiflerend is bezig geweest. De structuur is die van de kruiskerk. Er zijn dwarsgeplaatste zijbeuktraveeën en er is een enorme westelijke toren met als voorbeeld de romaanse westwerken. Deze heeft als bekroning een dwars zadeldak én een spits middenop, alsof de goede oude Cuypers er het zijne nog van heeft mogen zeggen - ofschoon tijdens de nieuwbouw van deze kerk de jaren van deze meester al voorbij waren. Ons bekruipt het gevoel dat men in Schimmert teveel geld te  besteden had. Misschien is de indruk van het overdreven massieve wel ingegeven door het duivengaas voor alle vensters, dat - gelijkliggend met het muuroppervlak - alle diepte opheft. Het gebouw is gezet op de fundamenten van de oude kerk uit 1832. De aannemer was Turlings uit Pey-Echt, maar de bevolking heeft een groot deel meegebouwd (zie hierboven). Het gebouw is ook grotendeels door de inwoners van Schimmert gefinancierd. (1)

De pastorie dateert uit 1898.

Links
- Site Parochie Sint Remigius te Schimmert.

  1. 1. .,
    Veerman, drs. J.W. (John)
    , (1)
Type: 
Kerk
0