Skip to content
Princenhage » Bezienswaardigheid » Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Plaatsnaam: 
Princenhage
Beschrijving: 

Op het kerkhof van de Martinusparochie lág tot augustus 2000 het graf van zouaaf Cornelis Hellemons*3 (1844-1930). Zouaven waren vrijwilligers in het leger van de paus, dat de Kerkelijke Staat verdedigde tegen de troepen van Garibaldi, die van Italië een eenheidsstaat wilde maken. Onder de zouaven waren veel Nederlanders.

Het graf had, samen met enkele andere, eigenlijk niet geruimd mogen worden, omdat het uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk is. Het is overigens geruimd op verzoek van de nazaten van Hellemons. “Ik vind dat wij de plicht hebben dit soort bijzondere graven te behouden. Uit respect voor de historie. Maar ja, begin jaren zeventig zijn hier nog hele calvariebergen*4 gesloopt. Het heeft ook met de tijd te maken. Dat graf van die zouaaf had niet mogen verdwijnen. Helaas gaat er niet bij iedereen die voor zo’n graf komt te staan, een lichtje branden”, aldus directeur Frits Spijkerman van de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor Westelijk Noord-Brabant SBC (454).

De stichting is daarom sinds 1996 bezig om de bijzondere graven in West-Brabant te inventariseren en te beschrijven, zodat zij ‘boven water komen’ en er zorgvuldiger mee kan worden omgegaan. Deze inventarisatie is voor Breda verricht door de Princenhagenaars Ans Herrings-Jacobs en Maud van Banning. In Breda vallen onder de SBC de begraafplaatsen Zuylen, Haagveld, Liesbosch, Laurentius, De Bieberg, Overakker, Driesprong, Oud-Ginneken en Martinus. Op het kerkhof van de Martinusparochie gaat het om 19 bijzondere graven, waaronder die van notaris Esser, deken Flooren, de pastoors Bouman en Van Oers, juffrouw Hanegraaf en burgemeester Van Slobbe van Breda. Zij speelden allen een belangrijke rol in het tot 1942 zelfstandige Princenhage. “Er moeten zo snel mogelijk plattegronden komen waarop de bijzondere graven met rode stippen staan aangegeven. Wij hebben er in totaal 130 tot 150, verspreid over verschillende begraafplaatsen in de stad (idee voor de VVV: Gravenroute?, red.). Het zijn allemaal graven waarvoor geen rechten meer worden betaald”, aldus Spijkerman.
*3 Zie over het fenomeen van de zouaven verder bij Oudenbosch > Bezienswaardigheden.
*4 Zie voor een uitleg van dit begrip bij Oudenbosch > Bezienswaardigheden.

Op de begraafplaats Zuilen aan de Haagweg, die vanaf 1825 in gebruik is, ligt het graf van Louis Charles de Bourbon, die in 1888 in Ginneken overleed. Hij was de zoon van Karl Naundorff, die beweerde de zoon van de onthoofde koning Lodewijk XVI van Frankrijk te zijn. Op de grafsteen staat vermeld: ‘Hier ligt begraven Z.M. Louis Charles de Bourbon, wettig koning van Frankrijk en Navarre, zoon van Lodewijk XVII’. Aan de andere kant van het kruis bevindt zich het graf van Jeanne Einert, de vrouw van deze nooit geregeerd hebbende ‘koning’ van Frankrijk.
Op het Pools Militair Ereveld ligt onder meer de Poolse generaal Stanislaw Maczek begraven. Maczek, die in 1994 op 102-jarige leeftijd is overleden en ter aarde besteld door bisschop Muskens van Breda, was bevelvoerder van de Eerste Poolse Pantserdivisie, die in 1944 Breda heeft bevrijd. De geschiedenis van deze divisie wordt getoond in het Generaal Maczek Museum in Breda*.
* Zie verder bij Breda > Musea.

Op begraafplaats Haagveld aan de Haagweg liggen onder meer de grootouders van Vincent van Gogh, evenals zijn oom Cent.

Type: 
Begraafplaats
0