Hoofdmenu

Amsterdam

Plaats
Stad en gemeente
Amsterdam
Amstelland
Noord-Holland

Amsterdam

Overnachten
- Boek hier je vakantiehuis, -schip of -ark in omgeving Amsterdam.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Amsterdam.

Literatuur
- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Amsterdam.

- In oktober 2015 is De Bosatlas van Amsterdam verschenen. Met meer dan 600 illustraties op 519 grootformaat atlaspagina's boordevol zeer uiteenlopende feiten over alle wijken van Amsterdam, waar ook de ras-Amsterdammer nog veel van kan leren, voor maar €29,95.

Status
- Amsterdam is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de regio Amstelland.

- Wapen van de gemeente Amsterdam.

- De gemeente Amsterdam omvat naast de gelijknamige stad nog de dorpen Driemond, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp, Durgerdam, Schellingwoude en het kunstenaarsdorpje Ruigoord. Een bijzonder geval zijn de oude kernen van Sloten en Osdorp, die tegenwoordig binnen de bebouwde kom van de stad Amsterdam liggen en daarom geografisch gezien niet meer als dorpen zijn te beschouwen. De inwoners beschouwen het echter nog wel als dorp. Je kunt ze daarom als 'dorp in de stad' beschouwen.

- Per 1 mei 2010 is het aantal stadsdelen in Amsterdam teruggegaan van 14 naar 7. De huidige 7 stadsdelen zijn:
Centrum (ca. 81.000 inwoners op 8 km2).
Oost (samenvoeging van de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg, ca. 112.000 inwoners op 31 km2).
Zuid (samenvoeging van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel, ca. 132.000 inwoners op 17 km2).
Zuidoost (ca. 80.000 inwoners op 22 km2). Amsterdam Zuidoost is een formele plaatsnaam in het postcodeboek. Historisch gezien verklaarbaar, omdat bij de instelling van het postcodeboek in 1978 Zuidoost een recent opgeleverd, los van Amsterdam achteraf gelegen gebied was. Vandaag de dag is het praktisch gezien een stadsdeel van Amsterdam net als alle andere. De VVD van stadsdeel Zuidoost pleit dan ook voor het afschaffen van de plaatsnaam Amsterdam Zuidoost en hier gewoon Amsterdam van te maken. Dat lijkt ons ook wel zo logisch. In april 2013 is besloten dat per 1-5-2014 de plaatsnaam Amsterdam Zuidoost verdwijnt en ook gewoon 'Amsterdam' wordt (postcodes 1101-1109). Onderdeel van Zuidoost is de Bijlmermeer. Artikel over de geschiedenis en recente ontwikkelingen van de Bijlmermeer.
West (samenvoeging van de stadsdelen Oud-West, Westerpark, De Baarsjes en Bos en Lommer, ca. 130.000 inwoners op 10 km2).
Nieuw-West (samenvoeging van de stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer, ca. 133.000 inwoners op 32 km2).
Noord (ca. 87.000 inwoners op 64 km2). Een groot deel van Amsterdam-Noord is in 2014 aangewezen als beschermd stadsgezicht.
De 7 stadsdeelraden zijn in 2014 omgevormd tot 7 bestuurscommissies. Brief van de minister (april 2013) over de bevoegdheden van deze bestuurscommissies. Uitleg van Jeroen Mirck over de functies van de bestuurscommissies in Amsterdam en de verschillen met de deelraden van voorheen. Mirck was lid van de deelraad Nieuw-West en beoogd lid van de nieuwe bestuurscommissie Nieuw-West.

- Amsterdam is de hoofdstad van ons land, hoewel de regering in Den Haag is gevestigd. Dat is elders in de wereld een ongebruikelijke constructie. Meestal zijn beide elementen in één stad verenigd.

- De gemeente Amsterdam was lange tijd niet meer dan wat we nu het centrum of de grachtengordel noemen. Op de plattegrond hieronder is dat goed te zien. De stad kon pas flink uitbreiden, na een aanvankelijke annexatie van een flink deel van de gemeente Nieuwer-Amstel (de huidige gemeente Amstelveen) in 1896, door de annexatie in 1921 van de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Sloten en Watergraafsmeer. Ook is toen een ZO gedeelte van de gemeente Oostzaan geannexeerd, de zogeheten Oostzaner Overtoom. Tegenwoordig liggen daar de wijken Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf. Per 1-8-1966 is het grondgebied van de gemeente Amsterdam wederom flink uitgebreid door de annexatie van het westelijke deel van de gemeente Weesperkarspel. Dat betreft globaal de huidige Bijlmermeer en het dorpje Driemond.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Amsterdam.

Naam
Oudere vermeldingen
1275 Amestelledamme, 1282 Amestelredam, 1280-1287 Amestelredamme.

Naamsverklaring
De oudste vermelding laat zich duiden als dam 'waterkering' van de Amstel, de latere als dam van de bewoners van de Amstel, maar het verschil is onbeduidend. De oudste vermelding betreft een oorkonde van 1275 waarin Floris V aan de lieden wonende te of bij de Amsteldam tolvrijheid schenkt in het hele graafschap Holland. De dam waaraan de stad zijn naam dankt bestond dus al, en is waarschijnlijk kort daarvoor gelegd. Het toen nog open Damrak vormde de oudste haven van de stad.(1)

Naamgeving
Amsterdam zou eigenlijk Diedam moeten heten, aldus Bas Kok in zijn in 2016 verschenen boek Oerknal aan het IJ. Amsterdam is namelijk niet ontstaan aan de Amstel maar aan het Waterlandse Die, aldus Kok. Die veenrivier liep van waar nu de Stopera ligt, tot aan het Waterlandse dorp Uitdam. De Amstel lag verder landinwaarts en is pas later verbonden met het Die. Kok stelt dat de Amstel en de Dam, de naamgevers van de plaats, pas onderdeel werden van de stad toen zich al mensen in het gebied hadden gevestigd. Voordat de dam werd gebouwd in de rivier die daar liep, was er al sprake van bewoning. "Zo’n bouwwerk leg je met veel mankracht aan. Er was dus al een grotere gemeenschap voordat de dam werd aangelegd en voordat de stad door het ontstaan van het IJ ging groeien." Het Die was de rivier die de latere binnenstad verbond met het open water van wat toen nog 'het Almere' heette, tegenwoordig bekend als het IJsselmeer. Volgens Kok is het dus logisch dat de eerste bewoning ontstond aan het Die. Mensen vestigden zich namelijk aan rivieren, omdat ze op die manier makkelijk toegang hadden tot open water. - Kritische recensie van 'Ons Amsterdam', met reactie van Kok.

Statistische gegevens
- In 1840 had de gemeente Amsterdam 24.600 huizen met 211.349 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Amsterdam ca. 400.000 huizen met ca. 800.000 inwoners (verdeeld over ca. 180 nationaliteiten) en is daarmee de grootste stad van het land. Volgens actuele prognoses groeit Amsterdam nog door tot ca. 887.000 inwoners in 2040.

- Amsterdam in Cijfers 2014.

Geschiedenis
Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Amsterdam, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Op de site van Theo Bakker uit Haasdal vindt u o.a. een online encyclopedie van Amsterdam, getiteld 'Acht eeuwen topografische geschiedenis van Amsterdam'. In maar liefst ca. 1.700 pagina's in tekst en beeld, verdeeld in tientallen thematische hoofdstukken, neemt Bakker u mee in de ontwikkeling van Amsterdam van 'in den beginne' tot medio 20e eeuw.

- Het Amsterdam Museum is het stadsmuseum van Amsterdam, een ontmoetingsplek van en voor Amsterdammers en hét museum voor Nederlanders die de hoofdstad beter willen leren kennen. Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam; over toen, nu en straks.

- Stadsarchief Amsterdam.

- Vereniging voor kunst & cultuur, historie & architectuur 'Ons Amsterdam'.

- Simon Lelieveldt brengt met de site Financieel erfgoed op de kaart de geschiedenis van onze financiële sector in kaart, o.a. met interactieve kaarten van vooralsnog vooral Amsterdam.

- Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

- Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA).

- Sinds 2014 is er de ArcheoHotspot, waar u een archeoloog aan het werk kunt zien, en vragen kunt stellen over uw eigen vondsten of over archeologische regelgeving.

Recente ontwikkelingen
- Het rapport ‘Amsterdam maakt mogelijk' (2014) geeft een antwoord op de vraag hoe de gemeente er, samen met andere investerende partijen, voor kan zorgen dat de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam de komende 10 jaar op gang blijft. Hoe zorgen we dat ook toekomstige bewoners een plek vinden in de stad en hier prettig kunnen wonen, werken en verblijven? De bestuurlijke doelstellingen uit de Structuurvisie 2040 zijn uitgangspunt: Het aantrekken van hoogopgeleid talent, het tegengaan van de tweedeling in de stad, zorgen voor een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke openbare ruimte en zorgen voor de energietransitie van de stad.

- De grootste woningbouwopgave voor Amsterdam in de komende jaren ligt in de nieuwe wijk IJburg, die inmiddels al voor een groot deel ontwkkkeld is en uiteindelijk ca. 18.000 woningen moet gaan omvatten.

- Amsterdam Centraal Station en directe omgeving zijn de afgelopen jaren en worden de komende jaren drastisch vernieuwd.

- In 2015 is de Visie 2030 van Havenbedrijf Amsterdam vastgesteld. De Visie schetst hoe de Amsterdamse haven zich tot 2030 zal ontwikkelen. Met deze Visie kiest het Havenbedrijf actief voor een koers naar de toekomst door zich te richten op de energietransitie, duurzame ‘biobased’ activiteiten en de circulaire economie.

- Alle grotere projecten van de gemeente Amsterdam zijn sinds 2013 op één kaart te vinden. Zo kunt u in een oogopslag zien waar de gemeente bezig is met het inrichten, bouwen of onderhouden van bijvoorbeeld groen, openbare ruimte, wegen en woningen. Op de kaart staan links naar de websites van de projecten.

- Rapport 'Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen' (2014).

Bezienswaardigheden
- Amsterdam heeft ruim 7.500 rijksmonumenten.

- Amsterdam heeft ruim 1600 gemeentelijke monumenten.

- In 2010 is de grachtengordel van Amsterdam benoemd tot Werelderfgoed. Dit is het gebied rondom de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. De Werelderfgoedlijst van UNESCO heeft als doel unieke gebouwen, natuurgebieden en ander erfgoed te behouden voor de wereld en haar toekomstige generaties. Plaatsing van de Amsterdamse grachtengordel op deze lijst is een belangrijke erkenning van de uitzonderlijke en universele waarde van dit 17e-eeuwse deel van de stad. De grachtengordel kan worden beschouwd als de uitzonderlijke stedenbouwkundige en architectonische uitdrukking van de grote economische, politieke en culturele bloei van Amsterdam in de Gouden Eeuw, en is daarmee representatief voor de gehele binnenstad. Als toonbeeld van Amsterdam als ‘open stad’ gebouwd op het water, waar dankzij de politieke vrijheid en vrij verkeer van mensen en goederen de handel bloeide, tolerantie in denken en geloven mogelijk was, een stad die als internationaal brandpunt gold op het gebied van kunst, filosofie en wetenschap. Het in 2011 geopende museum Het Grachtenhuis heeft een virtuele encyclopedie gemaakt van de grachtengordel in Amsterdam. Via het Digitaal Grachtenhuis is 90 procent van de 8.000 grachtenpanden in de hoofdstad digitaal te bekijken. Alle rijks- en gemeentelijke monumenten van de hele binnenstad komen er in voor met foto's, historische en architectonische informatie.

- De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van Amsterdam. De stelling is 135 kilometer lang, bevat 46 forten en batterijen en is aangelegd van 1880 tot 1920. In 1996 is de Stelling van Amsterdam in haar geheel op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Interactieve digitale kaart van de Stelling van Amsterdam.

- Kerken: Oude Kerk (journalist Herman Vuijsje is d.d. aug. 2015 'not amused' over de recente herbestemming van de kerk tot kunst-tentoonstellingsruimte). - Nieuwe Kerk. - Westerkerk. - Zuiderkerk.

- Molens: De Riekermolen te Amsterdam-Buitenveldert. - Molen De 1100 Roe te Amsterdam-West. - Molen De Gooyer. - Molen De Otter te Amsterdam-West. - Molen van Sloten. - Oude Molen / Akermolen te Amsterdam-Osdorp. - Molen De Bloem / De Blom. - Tjasker Gaasperplaspark.

- Koninklijk Paleis op de Dam.

- Overzicht van de ca. 100 musea in Amsterdam.

- Begraafplaatsen: Begraafplaats Sint Barbara. - Begraafplaats De Nieuwe Ooster. - Joodse Begraafplaats Zeeburg. - De Petruskerk te Sloterdijk. - Noorderbegraafplaats. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Amsterdam Westgaarde en Sloterdijk.

- Door automatisering komen sinds 2013 veel Amsterdamse brugwachtershuisjes leeg te staan. Men spant zich in voor 'zinvolle herbestemmingen'.

- Gevelstenen in Amsterdam. Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.

- Nieuw leven voor oude gebouwen in Amsterdam.

- De recent gerestaureerde Portugese synagoge uit 1675 behoort tot de Top 100 van monumenten in ons land.

- Ter hoogte van de Stoofsteeg over de Oudezijds Achterburgwal wordt in 2016 de eerste 3D-geprinte stalen brug ter wereld gerealiseerd. De brug is geprint op het NDSM-terrein, door de firma MX3D.

Natuur en recreatie
- Groen in Amsterdam (plattegrond met alle groengebieden). Parken in Amsterdam.

- Electrische Museumtramlijn.

- De Hortus Botanicus Amsterdam is één van de oudste botanische tuinen ter wereld. De tuin is oorspronkelijk opgericht in 1638 als 'Hortus Medicus', kruidentuin voor de Amsterdamse artsen en apothekers, en lag aan de toenmalige rand van de stad. Sinds 1682 ligt de Hortus op zijn huidige plek in de Plantagebuurt. In meer dan drie eeuwen is de Hortus een levend museum geworden van planten uit alle continenten. In de 17e en 18e eeuw werden exotische planten uit verre streken aangevoerd door de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tegenwoordig wisselen botanische tuinen uit de hele wereld onderling planten en zaden uit en proberen ze planten die in hun voortbestaan bedreigd worden te bewaren. Er worden hoge eisen gesteld aan nieuwe collectiestukken. Een plant moet van wilde herkomst zijn, liefst in de natuur verzameld en er moeten gegevens over de vindplaats bekend zijn. De collectie bevat inmiddels circa 12.000 planten in circa 8.000 soorten, waarvan sommigen honderden jaren oud zijn. In Amsterdam is nóg een hortus: de Hortus Botanicus der Vrije Universiteit.

- Flora en fauna in Amsterdam.

- Groenvisie Amsterdam tot 2030.

- Plan Amsterdam, themanummer over de Amsterdamse biodiversiteit (nov. 2009).

- Op de site Hollandroute vindt u tientallen wandel- en fietsroutes in een ruime regio rond Amsterdam, de zogeheten Metropoolregio Amsterdam.

Eten en drinken
- Op ecologische boerderij De Boterbloem kunt u biologisch fruit, groente, zuivel en vlees kopen. Deze groene oase in Osdorp, die tevens een aantal mensen een zinvolle dagbesteding biedt, dreigt te moeten verdwijnen voor een bedrijventerrein waarvan nut en noodzaak nog niet zijn aangetoond.

Beeld
- Fotoreportage van Amsterdam van fotograaf Martin Stevens.

- Oude foto's van Amsterdam op Facebook.

- Oude ansichtkaarten van Amsterdam. - Oude ansichtkaarten van Amsterdam van Ad Tiggeler.

- Filmpjes van Stadsarchief Amsterdam: - animatie Groei van de grachengordel 1600-1700. animatie De Tweede Gouden Eeuw, Amsterdam 1800-1900. - Nog ca. 30 filmpjes van Stadsarchief Amsterdam.

- Op de website Maps Amsterdam staat een groot aantal interactieve kaarten en Open Geo Data van verschillende gemeentelijke diensten, stadsdelen en projectbureaus. De interactieve kaarten geven steeds één thema in verschillende kleuren weer, bijvoorbeeld Zelfbouwkavels, Groene daken, Omgewaaide bomen, de Functiekaart of Leegstaande kantoren. Op de Grabbelkaart (Grab-a-Map) kunt u zelf maximaal drie kaarten grabbelen uit de interactieve kaartenbak en over elkaar heen leggen. Ook kunt u niet-woonfuncties uit de Functiekaart selecteren. Door kaarten over elkaar heen te leggen, bepaalt u zelf wat u in één kaart wilt zien. Op de Kaart der Kaarten klikt u ergens op de kaart of zoekt u een adres. Automatisch wordt ingezoomd op die buurt en alle beschikbare kaartlagen voor die buurt worden in één kaart getoond. In de Legenda kunt u dan eenvoudig door alle relevante kaarten bladeren.

Links
- Officiële site van de gemeente Amsterdam.

- Amsterdam by Bite: vele honderden nuttige links naar instanties in Amsterdam, gerangschikt naar thema.

- Welstandsnota's Amsterdam.

- Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

- De Westkrant is een in 2014 gestart onafhankelijk nieuwsmedium voor Amsterdam-West.

Reactie toevoegen